ارسال تیکت پشتیبانی

ایجاد درخواست پشتیبانی جدید

اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..

 Suporte Técnico

Tenho uma dúvida técnica, e gostaria de solicitar suporte relacionado a minha conta

Abrir chamado
 Departamento Financeiro

Tenho uma dúvida financeira sobre boletos, contratos, pagamentos e gostaria de contato

Abrir chamado
 Pré-venda

Atende chamados que envolva solicitações de planos com recursos diferenciados.

Abrir chamado
 S.O.S - EMERGÊNCIA

Atende chamados que envolva situações emergenciais: Site fora do ar, Streaming fora do ar, Quedas de servidor, etc.

Abrir chamado
 Migração

Migração de servidores, DNS, NS, Websites, E-mails e processo de backups confirmados.

Abrir chamado
 Recrutamento

Informações sobre contratações, curriculum, vagas ou oportunidade de ingressar para trabalhos na empresa

Abrir chamado